— İNSAN KAYNAKLARI —

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI


Genel
Şirket Personel Politikası ve gemilerin gönüllü olarak sertifikalandırıldığı MLC konvansiyonu için hazırlanan prosedür gereği, gemideki tüm pozisyonlar için, STCW, ILO gibi ulusalar arası konvansiyonlar ve yürürlükteki ulusal kural ve kaideler gereği alınması gereken eğitimleri tamamlayıp bu eğitimleri belgelemiş, uygun kalifiye elemanlar temin edilir ve işe alımları sağlanır.

Nitelikler
Şirketin işletimi altındaki gemiler; kalifiye, sağlık olarak uygun, yeterli tecrübeye sahip ve gemideki operasyonların emniyetli bir şekilde yapılmasını gerektiren bütün durumları kapsayacak sayıda gemi adamları ile donatılır. Gemilere alınacak personel, STCW konvansiyonu ile ulusal ve uluslararası kaideler gereği alınması gereken uygun temel eğitimleri tamamlamış ve bu eğitimi belgelemiş olması gerekir.

Personel Temini ve Seçimi
Gemilerimizde istihdam edilen gemi adamları, personel departmanı tarafından özellikle ve öncelikli olarak, gemilerimizde daha önce çalışmış gemi adamları tercih edilir. Yetersiz kalınması durumunda internet sitemiz üzerinden online yapılan başvurular, referansları alınarak değerlendirilir.

İş başvurusu için, aşağıdaki formu doğru ve eksiksiz olarak doldurunuz.

iŞ BAŞVURU FORMU