Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerOf kökenli olan Atasoylar baba tarafından denizci bir ailedir. İkinci kuşak 1946’da denizde çalışmaya başlamış olup, Adi ortaklık şeklinde çalışılan dönemden sonra ilk tüzel kişiliğe sahip şirket 1967 yılında kurulup, gelişerek bugüne gelmiştir. Günümüzde üç ayrı şirket ve iki gemi ile ve de üçüncü kuşağın katılımı ile faaliyete devam etmektedirler.

Hedefler

Şirketin EİS ile ilgili hedefleri aşağıdaki gibidir.

  1. denizde emniyeti sağlamak,
  2. can kaybı ve yaralanmaların önlenmesini sağlamak,
  3. deniz kirliliği ve yük hasarının önlenmesini sağlamak,
  4. gemi operasyonları ile ilgili emniyet tedbirlerinin alınmasını sağlamak,
  5. emniyetli çalışma ortamı sağlamak,
  6. gemiye, personele ve çevreye karşı oluşabilecek tüm riskleri değerlendirmek ve uygun koruyucu tedbirleri almak,
  7. emniyet ve çevre koruma ile ilgili olarak acil durumlar için hem kara hem de gemi personelinin bilgi ve kabiliyetlerinin devamlı geliştirilmesi,
  8. ulusal ve uluslararası denizcilik kurallarına uygunluğun IMO, idareler, klas kuruluşları ve denizcilik endüstri kuruluşlarınca istenen yürürlükteki kodların, tüzüklerin ve standartların göz önüne alınarak sağlanması.

Emniyet Politikamız,

Tüm gemi çalışanlarının görevlerini emniyetli çalışma ortamında yerine getirmesini sağlamaktır,
Gemide emniyeti sağlamak ve kirlilik risklerini önlemek için gerekli düzenlemeleri yapmak ve gereken önlemleri almaktır. Tüm personelimizin bağlılığı ile emniyet ve çevre koruma programını geliştirip sürekliliğini sağlamaktır.
Bilinen veya potansiyel tüm riskleri tanımlamak ve tehlikelere karşı gerekli önlemleri almak ve bunların ileride tekrar oluşmasını önlemek için ortaya çıkış sebeplerini incelemektir.
Faaliyetlerin her zaman yazılı işletim sistemi prosedürlerine bağlı şekilde yapıldığının doğrulanmasını sağlamaktır,  İşletilen gemi tipi ve taşınan yüklere göre tüm uluslar arası kuralların, kaidelerin, endüstri kuruluşlarının kodları ve tavsiyelerinin sürekli gözden geçirilmesini sağlamaktır.
Tüm çalışanlarımızdan, Emniyet ve Çevre Kirliliğini Önleme Kuralları ve prosedürlerine her zaman uymalarını, ve kendilerini, mesai arkadaşlarını, gemiyi, geminin yükünü ve çevreyi korumak için gereken tüm tedbirleri almalarını bekleriz. 

Copyright 2011 © by Atasoy Kardesler Uluslararasi Kara ve Deniz Nak. A.S. (Designed by Capt. Fatih KOYUNCU)